De vapen man använder inom paintball kallas oftast för markörer och drivs med antingen tryckluft eller kolsyra. Dessutom klassas dessa vapen som luftvapen och går under lagen för luftvapen i Vapenlagen och därför finns det en åldersgräns på 18 år för att skjuta med dessa vapen.

Markörer

Markören räknas som den del av utrusningen som är viktigaste vid paintball och det finns då många olika typer av paintballvapen. Men den största skillnaden som görs mellan markörerna är om de är antingen elektriska eller mekaniska.

  • Elektrisk markör – används främst till att delta i tävlingasspel och har elektronik som är inbyggd som kan göra att du kan skjuta upp till hela 30 skott per sekund.
  • Mekanisk markör – är perfekta för olika scenario- eller skogsspel. Den skjuter semiautomatiskt som innebär ett skott för varje tryck. Vilket brukar bli att du kan skjuta iväg cirka 15 skott per sekund. Dessutom har dessa paintballvapnen ett utseende som är realistiskt.

Kategorier

Paintballmarkörerna är oftast uppdelade i olika kategorier, dels dem som nämndes tidigare, alltså elektrisk eller mekanisk, men det finn ytterligare typer av vapen. Då kan det vara allt från vilka som har tillverkat vapnen till att det är minipaintball markörer. Minipaintball är perfekt för barn och ungdomar om de skulle vilja testa paintball, då varje plastkula pumpas fram av användaren.

Paintballs

När du väl har köpt dig en markör, så gäller det att du får rätt sorts paintballs. För det finns nämligen olika storlekar på dessa nämligen och då kan du välja mellan:

  • Kaliber .68 – som är den sorten som är vanligast och passar de flesta paintballs vapen.
  • Kaliber .50 – som är mindre paintballs och används till för till exempel JT Splatmaster markörer.
  • First Strike´s – är paintballs som är speciellt framtagna för att du ska få bättre precision när du ska skjuta. Dessa färgbollar är formade precis som kulor till riktiga vapen och du behöver en extra utrustning för att använda dig av First Strike´s.
  • Reballs – är tillverkade i gummi och används för inomhusbanor och sopas upp för att återanvändas flera gånger om.